"De bim-methodiek geeft ons letterlijk en
figuurlijk een middel in handen om primair
contact te leggen met mensen met een beperking."

Yolanda Hulscher
Opleiding OMB, Alkmaar


Beleven in muziek

BiM staat voor Beleven in Muziek. Het is een lichaamsgerichte methode met instrumentale muziek waarin een open muziek beleving bijdraagt aan de algehele ontwikkeling d.w.z. aan de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en muzikale ontwikkeling.

We verstaan in de BiM-werkwijze onder ‘muziekbeleving’ het tegelijkertijd laten horen van de muziek en het laten voelen van de muziek op het lichaam van de deelnemer zodat op hersenstamniveau er een directe koppeling is tussen de auditieve sensatie, het horen van de muziek en de tactiele sensatie het voelen ervan op het lijf.

Cursus

BiM-cursus

Vanaf 1 januari 2019 hebben we de BiM-basiscursus en de BiM-vervolgcursus samengevoegd tot een BiM-cursus van 2 dagen. Op deze manier zorgen we voor kwaliteit en heb je een goede brede basis om met de BiM-werkwijze aan de slag te gaan. De 2 dagen hebben een tussenperiode van 6 tot 8 weken zodat je na de eerste dag met BiM op je werk aan de slag kunt gaan en je ervaringen en vragen op de tweede dag mee kunt nemen voor supervisie. Beide dagen zijn gericht op het bimmen in de praktijk.

Je kunt je direct inschrijven via het online inschrijfformulier.


BiM-studiedag Haptonomie & BiM - Donderdag 28 februari 2019
Inschrijven via het online inschrijfformulier.

BiM studiedag Ouderen & BiM - Donderdag 19 september 2019
Inschrijven via het online inschrijfformulier.

Nieuwe BiM-activiteiten - Donderdag 19 september 2019
Inschrijven via het online inschrijfformulier.Logo BiM werkwijze Logo BiM werkwijze