Sensorische Informatieverwerking

Sensorische Informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is de samenwerking tussen waarnemen en bewegen. Waarnemen is niet langer verdeeld over de vijf traditionele zintuigen maar doen we met onze zeven zintuigen. Hiermee zetten we bewegingen om in doelgericht handelen en worden we bewust van onszelf en onze omgeving.

Hieronder worden deze zintuigen beschreven en aan BiM gekoppeld:

1. Visueel (zien): Je leert het gekleurde materiaal volgen in de ruimte, maar ook op je lichaam. Je leert wanneer je aan de beurt bent en wat je kunt verwachten.
2. Auditief (horen): De muziek wordt gekoppeld aan het materiaal dat je ziet. Soms verandert er iets in de muziek of hoor je dat er een climax aankomt.
3. Tactiel (voelen): Je voelt je hele lichaam op verschillende manieren (hard of zacht, vlug of langzaam). De structuur van de BiM-activiteit zorgt voor voorspelbaarheid in het aanraken. Hierdoor leren deelnemers met een tactiele afweer met de prikkel om te gaan.
4. Olfactorisch (ruiken): Er wordt aan iedere BiM-activiteit een geur gekoppeld.
5. Gustatorisch (proeven): Sommige deelnemers ontdekken het materiaal met hun mond of likken eraan. Sommigen willen bewust in het gezichtsgebied worden gebimd.
6. Vestibulair (evenwichtsorgaan): BiM-activiteiten die de stand van het hoofd veranderen.
7. Propriocepsis (houdings- en bewegingsgevoel): Het ervaren van verschillende soorten druk door de BiM-materialen maakt je bewust van bepaalde lichaamsdelen.

BiM is tactiel

    Wil jij je inschrijven voor de studiedag? Vul de onderstaande gegevens in en stuur dit naar ons.