Privacybeleid

Home / Privacybeleid

Wie zijn we

BiM-werkwijze V.O.F., Kreekdijk 45, 4758TM Standdaarbuiten, handelende onder de handelsnaam BiM-werkwijze V.O.F. met inschrijvingsnummer van het handelsregister van de Kamer van Koophandel 70950377.

Verwerking persoonsgegevens

De BiM-werkwijze V.O.F. gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens die hen ten gehore komenen is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die we van u hebben ontvangen. We hebben deze gegevens van u ontvangen omdat u zich aangemeld hebt voor een cursus of een bestelling in onze webshop hebt gedaan. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Welke gegevens hebben wij van u

BiM-werkwijze VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: NAW-gegevens incl. betaalgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en inzage in producten die u hebt besteld en overige gegevens die door u verstrekt zijn. Verder bewaren we de inhoud van e-mailverkeer met en over u, facturatiegegevens en andere communicatie met u.

BiM-werkwijze VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het inschrijven van u als deelnemer van een cursus of het afhandelen van uw order en betaling en eventuele retouren/refunds

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• BiM-werkwijze VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BiM-werkwijze VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uwgegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BiM-werkwijze VOF verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

    Wil jij je inschrijven voor de studiedag? Vul de onderstaande gegevens in en stuur dit naar ons.