Autisme Spectrum Stoornis

Voorspelbaarheid

Voor mensen met ASS is de BiM-werkwijze een methode die ook zeer goed in te zetten is. Een auditieve beleving tegelijkertijd koppelen aan een tactiele beleving kan er voor zorgen dat de vaak tactiele overgevoeligheid van mensen met ASS geleidelijk vermindert. Aanraking op het lichaam op een functionele manier zoals aankleden en het aanraken vanuit affectie, kunnen zo stap voor stap geoefend worden. In het boek ‘Geef me de 5’ (Colette De Bruin 2009) wordt op een heldere manier de hulpvraag van iemand met een autisme spectrum stoornis (ASS) in beeld gebracht. Zij heeft de begeleiding van mensen met ASS in vijf vragen samengevat.

1. Hoe doe je dat?
2. Wat is mijn taak?
3. Wanneer moet ik dat doen?
4. Waar vindt het plaats?
5. Wie is erbij betrokken?

Om de BiM-werkwijze methodisch in te zetten bij mensen met ASS zijn de bovenstaande vijf vragen van ‘Geef me de 5’ vanuit de BiM-werkwijze ingevuld.

BiM is voorspelbaar

    Wil jij je inschrijven voor de studiedag? Vul de onderstaande gegevens in en stuur dit naar ons.