BiM-werkwijze

Wat is de BiM-werkwijze?


‘BiM’ staat voor ‘Beleven in Muziek’ en is een lichaamsgerichte methode met instrumentale muziek. BiM bestaat uit meer dan 30 verschillende activiteiten die zijn beschreven in een aantal BiM-activiteitenkalenders. Het horen van de muziek, een auditieve beleving en het tegelijkertijd voelen van de muziek, een tactiele beleving 
maakt de BiM-werkwijze tot een unieke methode.

De BiM-werkwijze kun je doelgericht inzetten voor welbevinden, ontwikkeling of groei op het gebied van emotie, sociaal, cognitie, motoriek en de zintuigen. Het ervaren van heel je lichaam, het maken van contact, het stimuleren van communicatie, de alertheid, ontspanning, beïnvloeding van gedrag, wachten op je beurt of gewoon een mooi moment van samenzijn. De BiM-werkwijze kan bijdragen aan een vermindering van een probleem op het gebied van sensorische informatieverwerking.

Ook is de BiM-werkwijze een methode waarin muzikale vaardigheden ontwikkeld worden zoals het leren luisteren naar muziek, het onderscheid maken in klankkleur, het kunnen onderscheiden van de melodie of een ritme, voorkeur voor bepaalde muziek of mee bewegen op de muziek.

De BiM-werkwijze wordt ingezet bij mensen met een ernstige meervoudige beperking, mensen met dementie (Parkinson, Alzheimer), of met N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel). De eenheid van de BiM-activiteiten geeft ook aan mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) duidelijkheid in wat er komen gaat.

De BiM-werkwijze kan individueel en in groepjes ingezet worden bij zorg-organisaties op de woning, dagactiviteitencentra, orthopedagogische kinderdagcentra, het onderwijs of in de thuissituatie door medewerkers, activiteitenbegeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten, muziektherapeuten, vakdocenten muziek, logopedisten en ook ouders natuurlijk. Het lesprogramma van de BiM-cursus is opgebouwd uit informatie over bepaalde theorieën die tijdens het oefenen van de BiM-activiteiten praktisch inzicht geeft. Na dag 1 van de cursus kun je de BiM-activiteiten direct op je werk gebruiken. Er zijn geen specifieke vooropleidingeisen noodzakelijk om de BiM-cursus te volgen. Wel vinden we het belangrijk dat je affectie hebt met de doelgroep.

    Wil jij je inschrijven voor de studiedag? Vul de onderstaande gegevens in en stuur dit naar ons.