BiM verhaal

Bedenker en grondlegger Patrick Meuldijk

 

Lang geleden wilde ik met leerlingen een musical instuderen. Tijdens de uitvoering was ik teleurgesteld toen ik geen enkele reactie kon ontdekken bij de acteurs met een ernstige meervoudige beperking. Wat had ik anders moeten doen? Uiteindelijk werden dit mijn uitgangspunten:

Een kleine groep deelnemers
Activiteiten gericht op de zintuigen
Lichaamsgebonden beleven
Het gebruiken van muziek

De nieuwe vorm werd een belevingsproject. Hierin werden een aantal activiteiten gekoppeld aan muziek. Bijzonder om te zien hoe leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen nu wel reageerden. De herhaling van de muziek creëerde een voorspelbaarheid en dat zorgde voor ontspanning. Deze vorm was afgestemd op kinderen met ernstige meervoudige beperkingen om contact te maken en samen zintuiglijk te beleven. Uit deze belevingsprojecten is DOT Belevingstheater ontstaan.

Om deze vorm van zintuigelijke beleving met muziek toegankelijk te maken voor anderen heb ik de BiM-werkwijze ontwikkeld.

Patrick Meuldijk

 

 

 

 

Patrick Meuldijk (1958) was vakleraar muziek in het speciaal onderwijs en ook bedenker en medeoprichter van DOT Belevingstheater. Hij specialiseerde zich in muziekactiviteiten en theater voor ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen. Ook werkte hij mee aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor het vak muziek in het speciaal onderwijs bij ‘Muziek Speciaal’ en aan de ‘muziekmethode ZOEM’ voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Inmiddels is de BiM-werkwijze uitgegroeid tot een inter- nationale methodiek. 

De achtergrond

De Theorie

De BiM-werkwijze sluit aan op de theorie van Basale Stimulatie’ van Andreas Fröhlich en op ´Ervaringsordening´ van mevr. Dorothea Timmers-Huigens. Vanuit een basisveiligheid kun je doelgericht werken aan het maken van contact, communicatie, alertheid, ontspanning, sensorische informatieverwerking en om deelnemers zich op een positieve manier bewust te laten worden van hun lichaam. De BiM-werkwijze is een praktisch handvat om vanuit ontwikkelingensdenken en laccs in de visie ‘Een goed leven’ van De Geeter & Munsterman te werken.

Totale communicatie

De BiM-werkwijze is een manier om met non-verbale communicatie contact te maken. De activiteiten van de BiM-werkwijze nodigen uit tot actie-reactie, hoe klein ook! Daarom is het noodzakelijk om tijdens het bimmen te observeren op welke manier je deelnemer non-verbaal reageert. Is het lichaam gespannen of treedt juist ontspanning op, draait het hoofd mee met de beweging van het materiaal of gaat het oor naar de kant waar het geluid vandaan komt. Ook de mimiek kan een beeld geven van het beleven van de BiM-activiteit.

    Wil jij je inschrijven voor de studiedag? Vul de onderstaande gegevens in en stuur dit naar ons.