BiM verhaal

De grondlegger Patrick Meuldijk

Lang geleden wilde ik met leerlingen van verschillende ontwikkelingsniveaus een musical instuderen. Twee leerlingen met een visuele- en een verstandelijke beperking, motorische beperkingen, geen verbale communicatie en een vertraagde prikkelverwerking dus ernstige meervoudige beperkingen, werden omgetoverd tot een Schelp en een Zeeanemoon. Tijdens de voorstelling observeerde ik deze 2 acteurs en zag ik geen enkele reactie of emotie. Ik vroeg me af hoe dat mogelijk was want het verhaal was prachtig, ze zagen er mooi uit en het publiek was enthousiast. Ik realiseerde me dat het zou kunnen komen door de vertraagde prikkelverwerking. Want ik kon me voorstellen dat er in één keer te veel informatie uit de omgeving binnen komt. Je bent nog bezig om de eerste prikkel te verwerken en dan komt al de tweede en de volgende en weer de volgende …. Het gaat veel te vlug achterelkaar en in plaats van mee te beleven met je omgeving sluit je je af voor datgene wat er gebeurt want het is niet te volgen.

Mijn conclusie waren:

  1. Een kleine groep deelnemers i.p.v. een overvolle aula
  2. Gericht zijn op zintuiglijke activiteiten en minder op een verhaallijn
  3. Dichtbij in een persoonlijk fysiek contact beleven
  4. Vanuit mijn vak als muziekdocent hoort daar muziek bij

Ik heb toen belevingsprojecten met verschillende thema’s bedacht. Bij ieder thema hoorde een aantal belevingsactiviteiten die gekoppeld werden aan specifieke muziek. Het was erg bijzonder om te zien hoe leerlingen met EMB reageerden. De herhaling van de muziek creëerde een voorspelbaarheid en dat zorgde voor rust. Hierdoor konden zij zich ontspannen en was het mogelijk om contact te maken en samen zintuiglijk te beleven. Het was bijzonder om te zien dat deze manier van beleven wel aansloot bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.

Uit deze belevingsprojecten is DOT Belevingstheater ontstaan een theatergroep die voorstellingen maakt vanuit de zintuigelijke beleving en specifiek voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Om de combinatie van zintuigelijke beleving en muziek toegankelijk te maken zodat iedereen hiermee kan werken is de BiM-activiteit ontwikkeld. De BiM-werkwijze is een samensmelting van mijn muzieklessen en DOT Belevingstheater.

Patrick Meuldijk

De achtergrond

Uit de theorie

De BiM-werkwijze sluit aan op de theorie van Basale Stimulatie’ van Andreas Fröhlich en op ´Ervaringsordening´ van mevr. Dorothea Timmers-Huigens. Vanuit een basisveiligheid kun je doelgericht werken aan het maken van contact, communicatie, alertheid, ontspanning, sensorische informatieverwerking en om deelnemers zich op een positieve manier bewust te laten worden van hun lichaam.

Ondersteunende communicatie

De BiM-werkwijze kan gebruikt worden als ondersteunende communicatie. Het nodigt uit tot actie-reactie, hoe klein ook! Daarom is het noodzakelijk om tijdens het bimmen te observeren op welke manier je deelnemer non-verbaal reageert. Is het lichaam gespannen of treedt juist ontspanning op, draait het hoofd mee met de beweging van het materiaal of gaat het oor naar de kant waar het geluid vandaan komt. Ook de mimiek kan een beeld geven van het beleven van de BiM-activiteit

    Wil jij je inschrijven voor de studiedag? Vul de onderstaande gegevens in en stuur dit naar ons.