Privacyverklaring (AVG)

PRIVACYVERKLARING (AVG)

BiM-werkwijze VOF, Kreekdijk 45, 4758 TM Standdaarbuiten, handelende onder de handelsnaam BiM-werkwijze VOF. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 85164704

Verwerking persoonsgegevens

De BiM-werkwijze V.O.F. gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens die hen ten gehore komen en is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die we van u hebben ontvangen. We hebben deze gegevens van u ontvangen omdat u zich aangemeld hebt voor een cursus of een bestelling in onze webshop hebt gedaan. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Welke gegevens hebben wij van u

BiM-werkwijze VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: NAW gegevens incl. betaalgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en inzage in producten die u hebt besteld en overige gegevens die door u verstrekt zijn. Verder bewaren we de inhoud e-mailverkeer met en over de klant, facturatiegegevens en andere communicatie met de klant.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BiM-werkwijze VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het inschrijven van u als deelnemer van een cursus of het afhandelen van uw order en betaling en eventuele retouren/ refunds
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • BiM-werkwijze VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BiM-werkwijze VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden 

BiM-werkwijze VOF verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geheimhouding:

BiM-werkwijze behandelt uw gegevens als strikt vertrouwelijk en gebruikt uw gegevens slechts voor eigen communicatie. Daarnaast wordt alle informatie die een deelnemer verstrekt vooraf, tijdens of na deelname aan de training vertrouwelijk behandeld door BiM-werkwijze, haar medewerkers en trainers.

Cookies, of vergelijkbare technieken

BiM-werkwijze VOF gebruikt geen technische en functionele cookies, en analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van BiM-werkwijze VOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BiM-werkwijze VOF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics 

BiM-werkwijze VOF heeft geen toestemming gegeven aan en maakt geen gebruik van Google Analytics of een ander analyseprogramma voor het bijhouden hoe gebruikers de website van BiM-werkwijze VOF gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google of een andere zoekmachine resultaatpagina’s zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BiM-werkwijze VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar muziekmetbim@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BiM-werkwijze VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via muziekmetbim@gmail.com

    Wil jij je inschrijven voor de studiedag? Vul de onderstaande gegevens in en stuur dit naar ons.