"bim is als een muzikale reis
met elkaar vol verwondering!"

Anita de Bruin, cursist

CURSUS


Om te leren werken met de bim-werkwijze volg je de bim-basiscursus. Hier leer je de achtergrond en een eerste aanzet om met een aantal bim-activiteiten op je werkplek aan de slag te gaan. Het vervolg op de bim-basiscursus is de trainings- en verdiepingsdag. Hier worden de andere bim-activiteiten getraind en is er tijd om vragen uit de praktijk over het ´bimmen´ te stellen. Deze kan alleen gevolgd worden als je de bim-basiscursus gedaan hebt.

bim-basiscursus

Een praktische cursus met muziekactiviteiten die aansluiten op de theorie van Ervaringsordening en van Basale Stimulatie. Je ervaart zelf een aantal muziekactiviteiten die ontwikkeld zijn voor meervoudig beperkte - en ernstig meervoudig beperkte mensen. Tijdens de cursus ga je hiermee ook zelf aan de slag zodat je ervaring op doet met het werken met de bim-werkwijze. Lees meer...

Trainings- en verdiepingsdag bim-werkwijze

In de afgelopen jaren zijn de muziekactiviteiten met de bim-werkwijze door professionals in de zorg, het onderwijs en in de thuissituatie enthousiast ontvangen. Na een periode met de bim-werkwijze gewerkt te hebben geven cursisten aan dat ze behoefte hebben aan een training van alle bim-activiteiten. Op de trainingsdag bim-werkwijze komen alle
bim-activiteiten uit het lesboek aan bod. Ook is er tijd om vragen uit de praktijk te stellen zodat deze training ook een verdiepingsdag voor het werken met de bim-werkwijze wordt.
Lees meer...
Cursus Belevingstheater

Ben je ook geïnteresseerd in het maken van belevingstheater voor mensen met een beperking? Lees dan meer over de cursus Belevingstheater op www.dotbelevingstheater.nl