"Het is een uitnodiging voor de ander om
in contact te komen met zichzelf en de omgeving.
De bim werkwijze is een intense beleving."

Thyra Koeleman,
grondlegger methode 'Ervaar het maar'

BIM-WERKWIJZE


‘BiM’ staat voor ‘Beleven in Muziek’. Het is een lichaamsgerichte methode met instrumentale muziek waarin een open muziek beleving bijdraagt aan de algehele ontwikkeling d.w.z. aan de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en muzikale ontwikkeling.

De BiM-werkwijze kan doelgericht ingezet worden voor contact, communicatie, alertheid, ontspanning, sensorische informatieverwerking en om deelnemers zich op een positieve manier bewust te laten worden van hun lichaam. Ook draagt de BiM-werkwijze bij aan de muzikale ontwikkeling door de brede keuze van muziekstijlen. De BiM-activiteiten zijn zo ontwikkeld dat de muziek, het materiaal en de manier waarop het gebruikt wordt een eenheid vormen.

De BiM-werkwijze kan individueel en in groepjes ingezet worden bij zorg-organisaties op de woning, op dagbesteding en kinderdagcentra, het onderwijs of in de thuissituatie door verzorgenden, activiteitenbegeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten, muziektherapeuten, vakdocenten muziek, logopedisten en ouders. De inhoud van het programma van de BiM-cursus en de BiM-studiedagen zijn praktisch d.w.z. dat je tijdens de cursus vaardigheden ontwikkelt die direct op je werk te gebruiken zijn.