Algemene voorwaarden cursus

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle cursussen van de bim-werkwijze georganiseerd door Patrick Meuldijk Belevingstheater, Gripvelden 4, 4707 ZD in Roosendaal, Nederland. Inschrijving Kamer van Koophandel Breda, nr.20120867.

Inschrijvings- en betalingscondities van de cursus:

Vanaf 8 ingeschreven cursisten gaat de cursus door, aanmelden tot uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus.

 • Wanneer er 3 weken voor de aanvangsdatum te weinig deelnemers zijn wordt de cursus geannuleerd en op een later tijdstip mits er voldoende deelnemers zijn voortgezet.
 • De volgorde van inschrijving is bepalend, wanneer de groep een te groot aantal deelnemers heeft word je op de wachtlijst geplaatst.
 • Je hebt je ingeschreven als het inschrijfformulier op de website www.bim-werkwijze.info is ingevuld en verzonden is. Je krijgt hiervan een bevestiging!
 • Betalingen dienen voor de aanvang van de cursus te zijn voldaan of contant/pinbetaling afgerekend te worden op de betreffende cursusdag.
 • Bij te late betalingen wordt 10% van het totale bedrag bij de factuur opgeteld.
 • De cursist heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden, auteursrechten en reproductierechten de betreffende Bim-boeken zoals op pagina 2 is opgenomen.
 • Het is de cursist niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patrick Meuldijk, rechthebbende, om het lesmateriaal (Bim-boek 1 met originele CD en certificaat of Bim-boek 2 met originele CD en certificaat) te (laten) reproduceren en te (laten) gebruiken binnen of buiten de eigen organisatie, door andere organisaties of voor andere organisaties.

Annuleren cursus:

 • Bij een annulering door de cursist of de organisatie van de cursist tot 8 weken voor de startdatum van de cursus wordt 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij een annulering door de cursist of de organisatie van de cursist tot 4 weken voor de startdatum van de cursus wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij een annulering door de cursist of de organisatie van de cursist binnen 2 weken voor de startdatum van de cursus wordt 75% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij het niet aanwezig zijn in de betreffende Bim-cursus zonder afmelding wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.