PATRICK MEULDIJK

Patrick Meuldijk

Bim-werkwijze

Patrick Meuldijk is vakleraar muziek in het speciaal onderwijs en mede grondlegger van DOT Belevingstheater.
Hij heeft zich gespecialiseerd in muziekactiviteiten en theater met ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen. In de loop van de jaren is de Bim-werkwijze ontwikkeld. Hierin is de fysieke beleving van muziek door aanraking het uitgangspunt. Het theoretische kader van de Bim-werkwijze vindt zijn basis in de ‘Basale Stimulatie’ van Andreas Fröhlich en de ‘Ervaringsordening’ van Dorothea Timmers-Huigens. Daarnaast werkte hij mee aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor het vak muziek in het speciaal onderwijs en aan ZOEM een methode met muziek voor kinderen en volwassenen met EMB.