PATRICK MEULDIJK

Patrick Meuldijk

bim-werkwijze

Patrick Meuldijk is vakleraar muziek in het speciaal onderwijs en theatermaker van DOT Belevingstheater.
Hij heeft zich gespecialiseerd in muziekactiviteiten en theater met ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen. In de loop van de jaren is de bim-werkwijze ontstaan. Hierin is de fysieke beleving van muziek door aanraking het uitgangspunt. Het theoretische kader van de bim-werkwijze vindt zijn basis in de ‘Basale Stimulatie’ van Andreas Fröhlich en de ‘Ervaringsordening’ van Dorothea Timmers-Huigens. Daarnaast werkte hij mee aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor het vak muziek in het speciaal onderwijs.DOT Belevingstheater

DOT Belevingstheater maakt theater voor kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen en speelt in binnen –en buitenland. Deze vorm van theater is gericht op muziek - en de zintuiglijke beleving. Interactie met de deelnemers en hun zintuiglijke waarnemingen vormen de uitgangspunten van de belevingsvoorstellingen. Alle zintuigen, het zien, het voelen, het horen, het ruiken en het proeven, worden geprikkeld. De lichaamsgebonden ervaringen en de totale beleving spelen in de activiteiten een belangrijke rol. Met de muziek, die speciaal voor deze voorstellingen geschreven is, en de stemklanken (van de spelers) wordt een wonderlijke wereld gecreëerd waarin DOT met de deelnemers tot een interactief samenspel komt.