ACHTERGROND


Uit de theorie

De bim-werkwijze is gebaseerd op de ´Ervaringsordening´ van mevr. Dorothea Timmers-Huigens zoals ze beschrijft  in haar boek ´Mogelijkheden voor verstandelijk gehandicapten´ waarin de zintuiglijke waarneming centraal staat.
Door de benadering en de omgang vanuit de ' Basale Stimulatie' van Andreas Fröhlich, creëer je een basisveiligheid. Hierdoor kunnen contact maken, interactie, communicatie of initiatief name de volgende algemene doelen zijn.

Ondersteunende communicatie

De ´bim-werkwijze´ kan gebruikt worden als ondersteunende communicatie. Het nodigt uit tot actiereactie, hoe klein ook! Daarom is het noodzakelijk om tijdens de muziekactiviteit te observeren welke lichaamstaal het kind of de volwassene laat zien. Is het lichaam gespannen of treedt juist ontspanning op, draait het hoofd mee met de beweging van het materiaal of gaat het oor naar de kant waar het geluid vandaan komt. Ook de mimiek kan een beeld geven van het beleven van de muziekactiviteit. Wijst het kind de fysieke benadering af of neemt het initiatief om het materiaal te willen voelen!